Brorson, Hans Adolph I

I

1 (284): Livet med sin brudeskare -

2 (285): Her er sang på Juda bjerge -

36 (319): Korset vil jeg aldrig svige -

37 (320): Himlen, trods de grusomst' bølger -

Ingen strofeparalleler. J. A. L. Holms forslag til 1 og 2: »Nu velan, vær glad til mode« og »Som den gyldne sol frembryder« tilhører et andet metrum og vansirer Brorsons forfinede strofe (jf. s. 492). Tre folkemelodier til 2 (El. II, 10, s. 14) og 36 (Sand I, 72; El. II, 11, s. 11 ??? Gudbr. 12); de to første galt bygget til strofen; den sidste passer til det sjældne metrum og synes at være en omsungen koral. Ikke identificeret.