Brorson, Hans Adolph Svane-Sang ; Lissabon ; Mindre digte ; Prosaskrifter ; Tillæg : Paul Diderichsen: Filologisk redegørelse. Arthur Arnholtz: Brorsons vers- og sangkunst. - 1956

IV

5 (288): Du smelter i tåre -

Ingen folkemelodier. - F. 6665 (1 anon. mel. fra saml. 30 (E. Schlickeisen, u. å.): »Ich achte vergänglich die weltlichen Güter«) eller Z. 3911 (1 mel. af J. R. Ahles »Arien« 1660: »Du ewig lebendig selbständiges Sprechen«) kan måske være kendt og brugt af Brorson.