Brorson, Hans Adolph Svane-Sang ; Lissabon ; Mindre digte ; Prosaskrifter ; Tillæg : Paul Diderichsen: Filologisk redegørelse. Arthur Arnholtz: Brorsons vers- og sangkunst. - 1956

V

6 (289); Se, hvor heftig døden ryster -

7 (290): Kunde du dog ikke våge -

11 (294): Lad os drage, bange hjerte -

Metret er så almindeligt (et af Sperontes' yndlingsmetre), at strofisk kongruens ikke siger meget her. J. A. L. Holms forslag »Jesu, dine dybe vunder«, altså atter til en strofe med afvigende udgange, kan dog afvises, selv om Brorson stundom fandt sig i den slags. Klenodiets paralleler »O min kærlighed og glæde« (36) og »Uopøselige kilde« (38) går til Freylinghausens 55. art (se Klenodieregistranten 116 a), 3 melodier, hvoraf en hos Pont. til »O du store sejerherre«. -

Over alle tre Svanesange findes i Univ.bibl.s eksemplar tilskrevet »Allerdejligste Climene«, en anonym hyrdevise, trykt hos Graae I, 37 og benyttet som melodiangivelse sammesteds til I, 62, 63, 64, 94 og II, 165 og i senere samlinger. I brødrene Basts nodebog samt i et manuskript (Ny kgl. sml. 1510 fol.) angives Climene-melodien at være identisk med »Belle Brune, que j'adore«, og det samme er tilfældet i H. Rungs partitur til H. Hertz's »De fattiges Dyrehave« (opf. 1859), hvori melodien er bevaret og benyttet for sit gammeldags præg (for dette fund takker jeg Nils Schiørring).

- De to danske folkemelodier (Sand I, 75 ab) og de to norske (El. II, 3, s. 12 og 13) kan hverken siges at pege bestemt mod Freylinghausen-melodierne eller »Climene«. Den første af hvert par har menuettakt, hvilket, sammen med tilskrifterne, kunne tale for Climene-melodien. - F. 5750 (16 mel.). Z. 6690-6766.

518