Brorson, Hans Adolph Svane-Sang ; Lissabon ; Mindre digte ; Prosaskrifter ; Tillæg : Paul Diderichsen: Filologisk redegørelse. Arthur Arnholtz: Brorsons vers- og sangkunst. - 1956

VI

8 (291): Lad mig, søde Jesu, møde -

29 (312): Overmåde fuld af nåde -

Forrige gruppe havde 4 trokæiske liniepar a 8 og 7 stavelser, denne gruppe har 6, og endelig har Klenodiets nr. 138: »Jeg er rede til at bede« 3 sådanne liniepar. Melodifællesskab mellem disse almindelige metre bliver da muligt ved gentagelse af tekst- eller melodidele (bemærk da capo-delen i Sv. 29). Sperontes har 9 og Foss 2 melodier, hvoraf dog intet tør sluttes. O. M. Sandvik henviser i »Norsk koralhistorie« (Oslo 1930, s. 160) nr. 29 til Pont.s »O du store sejerherre« (Freylingh. 1704). De to danske folkemelodier (Sand I, 107; III, 51) viser ingen omsyngning, kun at den sidste atter er i »Climene«s menuettakt. Den norske (El. I, 1, 4 og No. koralhist. s. 160) kan måske være en ombygning af Joh. Crügers »Herre, jeg har handlet ilde«, som Brorson (trods den gale sidste udgang) selv havde angivet til Klenodiets nr. 138. - F. 5750 (16 mel.). Z. 8347 (fra GB. Meiningen 1693).