Brorson, Hans Adolph Svane-Sang ; Lissabon ; Mindre digte ; Prosaskrifter ; Tillæg : Paul Diderichsen: Filologisk redegørelse. Arthur Arnholtz: Brorsons vers- og sangkunst. - 1956

XIII

16 (299): I dag skal alting sjunge -

Den ret simple strofe benytter Brorson kun dette sted. Med 2 stavelsers tilføjelse til sidste linie fås »Nu hviler mark og enge« (brugt til Klenodiets nr. 37, 249 og 255), som dog vansirer digtet her. J. A. L. Holm har forslaget. - El. III, 1, 13 synes at være en omsungen koral, som jeg dog ikke har kunnet identificere. - F. 1200 (26 mel.). Z. 2266-2292. - Kingo angiver i Sjungekor II, 5 »Udi din store vrede« og meddeler melodien i gradualet 1699.