Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Svane-Sang ; Lissabon ; Mindre digte ; Prosaskrifter ; Tillæg : Paul Diderichsen: Filologisk redegørelse. Arthur Arnholtz: Brorsons vers- og sangkunst. - 1956

Til P. Gerhardts original (22) i det almindelige 7-liniede metrum (f. eks. »Af dybsens nød«) bringer Freylinghausens 40. art 21 melodier. Brorson har imidlertid gjort strofen sjældnere ved at udvide den med en slutlinie og har kun Sv. 33 som parallel til den. Freylinghausens eneste parallel er Joh. Schops melodi til »Ermuntre dich, mein schwacher Geist« (i Joh. Crügers »Praxis pietatis melica« 1648), der i betragtning af metrets sjældenhed muligt har været Brorsons forlæg. Stubs parallel »Her bragte tiden en pokal« siger intet.