Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Svane-Sang ; Lissabon ; Mindre digte ; Prosaskrifter ; Tillæg : Paul Diderichsen: Filologisk redegørelse. Arthur Arnholtz: Brorsons vers- og sangkunst. - 1956

Til Sv. 22 er ingen folkemelodier. Sv. 33 har derimod været blandt de mest yndede. Sand I, 111 a og III, 55 er vel skolelærerkompositioner, I, 111 b moll-agtig norskpræget (??? El. II, 6, s. 4) uden at røbe forlæg. De fleste af de norske (især El. II, 1, s. 5 og III, 1, 11 b) synes at være ombygninger af »Af dybsens nød«. Undtagelser er El. III, 1, 11 d, som intet siger, og III, 1, 11 e, hvis 6. linie spejler »Ermuntre dich..« - Jeg har desværre ikke haft lejlighed til at jævnføre folketonerne med F. 1986 (32 mel.) eller Z. 5733-5770.