Brorson, Hans Adolph Svane-Sang ; Lissabon ; Mindre digte ; Prosaskrifter ; Tillæg : Paul Diderichsen: Filologisk redegørelse. Arthur Arnholtz: Brorsons vers- og sangkunst. - 1956

XXXII

45 (328): Skal vi ustridig hist -

I det ret sjældne metrum findes en anon. 17. årh.s melodi (F. 750), en af J. R. Ahles »Arien« 1662: »Nun hab ich ausgehaucht«, og en fra Neuss 1692 (Z. 5224/25). Jeg har ikke haft lejlighed til at konferere disse med de danske forsamlingstoner (Sand I, 116; MM. 901) og den interessante norske koralomsyngning (El. III, 1, 9).