Brorson, Hans Adolph Svane-Sang ; Lissabon ; Mindre digte ; Prosaskrifter ; Tillæg : Paul Diderichsen: Filologisk redegørelse. Arthur Arnholtz: Brorsons vers- og sangkunst. - 1956

XXXVIII

53 (336): Midt igennem nød og fare -

Sand I, 81 (= MM. 1069) er komponeret af H. C. Simonsen. MM. 1070 og de norske har jeg ikke haft lejlighed til at konferere med F. 5585 (4 mel.) og Z. 6504.