Brorson, Hans Adolph Svane-Sang ; Lissabon ; Mindre digte ; Prosaskrifter ; Tillæg : Paul Diderichsen: Filologisk redegørelse. Arthur Arnholtz: Brorsons vers- og sangkunst. - 1956

XL

55 (338): Solskivens streg / den peger alt på Dødens port -

Ingen egentlige strofeparalleler. Den smukke og kejtede melodi hos Sand (to varianter I, 117 ab) kan jeg heller ikke identificere. Stub synes at have eksperimenteret med et lignende metrum: »Her er jo fred« (Sml. skr. 1852, nr. 87). Delvis tilsv. strofe og melodi hos Foss (Psalt. 14, 64; Nogle samtaler s. 48).