Brorson, Hans Adolph XLII

XLII

59 (342): Langt oven for den tågesky -

Ingen strofeparalleler. Marchmanéren fra »Den store, hvide flok (3 lange + 1 kortere linie sammenstillet og helt eller delvis samrimet) udvidet. De tre korstrofer i Vægterversenes metrum. Sand I, 79 abc aldeles intetsigende. El. II, 3 s. 4 ikke identificeret. El. II, Tillæg s. 6, bringer en intetsigende march, men her omsider afbrudt af en omsyngning af vægtermelodien (DK. 323) til korene.