Brorson, Hans Adolph Svane-Sang ; Lissabon ; Mindre digte ; Prosaskrifter ; Tillæg : Paul Diderichsen: Filologisk redegørelse. Arthur Arnholtz: Brorsons vers- og sangkunst. - 1956

XLIV

62 (345): Når mit øje, / træt af møje -

Til det almindelige metrum findes i Klenodiet en salme af Brorson: »Jesum, Jesum, Jesum sigter« (176) og to af hans broder Nicolai (280, 283), de sidste med melodiangivelse »Jesus, Jesus, nichts als Jesus«. Hertil bringer Zahn 67 melodinumre. Inden for pietistmelodiernes snævrere kreds kunne tænkes en af Crüger eller en af J. C. Bach, der begge findes i Pont. (Klen.registr. 49; Freylinghausens melodi til teksten + slutgentagelser er derimod ikke optaget). En tredie mulighed er J. Neanders »Eile, Herr, mir beizustehen« (1680), som Prahl og Heinebuch (1895) sætter til Nic. Brorsons »Amen! Jesus han skal råde« (283). - De smukke ¾s-melodier hos Sand (I, 87 ab) kan jeg ikke identificere. Derimod finder jeg J. C. Bachs melodi svagt spejlet i Gudbr. 21 og MM. 623 (den sidste til »Når mit øje« i P. Hjorts »Gamle og nye psalmer« 1843, nr. 132). Li. 501 ikke identificeret. - F. 4637 (bortkommet). F. 5660 (58 mel., 4 af G. Josephus). Z. 3613-3680 (ikke konfereret).