Brorson, Hans Adolph Svane-Sang ; Lissabon ; Mindre digte ; Prosaskrifter ; Tillæg : Paul Diderichsen: Filologisk redegørelse. Arthur Arnholtz: Brorsons vers- og sangkunst. - 1956

XLVI

64 (347): Nu verdens rige, / du dårligheds kastel -

65 (348): Sulamith lille! / hvi jamrer du så tit -

En af Brorsons yndlingsstrofer har været »På Gud alene«-metret, i hvilket han har skrevet 5 originale salmer (Klen. 130, 219, 229, 263, 274) til den anonyme melodi

525

hos Arrebo (1627; MM. 1201). Metret er på een gang simpelt og markant; det består af 5 særprægede, men ens liniepar, fletrimede 2 og 3. Det kan altså udvides ligesom »Goliath«-metret (XXVIII, 39, 40), og dette har Brorson da gjort her (7 liniepar, 2 + 2 + 3 fletrimede), formodentlig til samme melodi, skønt den så må gentage sin første lillesats 4 gange. Jeg kender ingen fremmede salmer i metret. - Folkemelodierne anvender forskellige gentagelsesdele, Sand I, 92 a (??? MM. 1207) og b med 18 linier, I, 121 (??? Li. 460) med 16 og El. I, 1, 2 med 24 linier. Ingen af disse synes at støtte Arrebo-melodien; den støttes derimod af Gudbr. 40 (til Klen. 219): »Nu da til lykke«).