Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Svane-Sang ; Lissabon ; Mindre digte ; Prosaskrifter ; Tillæg : Paul Diderichsen: Filologisk redegørelse. Arthur Arnholtz: Brorsons vers- og sangkunst. - 1956

II, s. 45, nr. 145,3,1: kom morgen dog] Skønt ændringen i J3 til morgen dag støttes af K (III, s. 417), er den dog næppe rigtig. De følgende linier viser nemlig, at der ikke er tænkt på den kommende dag i almindelighed, men på den sjælens beredelse, der skal ske i den tidlige morgenstund forud for altergangen. Det er den tid, som kaldes ædel.