Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Svane-Sang ; Lissabon ; Mindre digte ; Prosaskrifter ; Tillæg : Paul Diderichsen: Filologisk redegørelse. Arthur Arnholtz: Brorsons vers- og sangkunst. - 1956

III, s. 401, note ** om betydningen af sammenskrevne = forfattede på titelbladet til Nogle Jule-Psalmer. Orluf (i brev til udgiveren af 2.6.1952) vil, at ordet skal betyde »samlede«. Men man må lægge mærke til, at der står: eenfoldig og i Hast sammenskrevne. Det kunne give mening, at salmerne var blevet samlet i Hast; men at sige, at de var samlet eenfoldigt, var dog ret meningsløst.