Aarestrup, Emil Emil Aarestrups samlede skrifter

Sats: Aarhuus Stiftsbogtrykkerie 1922.

Offset-reprint: Krohns Bogtrykkeri A-S, København 1976.

© Det Danske Sprog- og Litteraturselskab 1976.

ISBN 87-87-50431-6 (hft.)

ISBN 87-87-50432-4 (ib.)