Aarestrup, Emil TIL MAANEN.

TIL MAANEN.

I

Jeg har seet ham ride -
Ha, hvor Hesten jog!
Til det Sted, jeg boede,
Ei sit Blik han slog.

II

Jeg har seet ham skrive
Ak, hvor langt det blev!
Ei til mig var Brevet,
Han saa ivrig skrev.

III

Jeg har seet ham kysse
Paa en Lok saa blød -
Ei min Haarlok var det,
Som den Lykke nød.

IV

Jeg har seet ham græde -
Ak, hvor bleg og skjøn!
Ei for min Skyld var det,
At han græd i Løn.

V

Jeg har seet ham vandre -
Hvor han standsed tidt!
Men det Navn, han sukked,
Ei det Navn var mit.

153

VI

O, men du - Veninde!
Klare Maane! - O
Dine blege Straaler
Gav mit Hjerte Ro

VII

Du har seet min Taare
Du har seet min Qval
Naar du stille lyste
Over Bjerg og Dal

VIII

Du har hørt mig sukke
Paa din høie Borg -
Som dit Næ forsvinder,
Svinde lad min Sorg!