Blaae Taarns Spøgelse-Fangers Samtale om deres forventede Dom; […] Kan synges under den bekiendte Melodie: Saa skal da Glasset løbe.

Blaae Taarns

Spøgelse-Fangers Samtale

om deres forventende

Dom;

de hører efter hvad Folk snakke, faaer Bud fra deres Slægtninger, Lars faaer Kolden m.m.

Kan synges under den bekiendte Melodie:

Saa skal da Glasset løbe.

Trykt i dette Aar

2
3

I.

Hvad tænker du nu Mette? Ja Lars, hvad tænker du? Du kan nok ikke giette,

Hvor snart vi kommer u? Vor Ellemente-Skriver,

Hans Kale kan man troe, De siger vi her bliver En Uge etter to.

4

2. Men saa vil de os bringe I Stokhuus-Slottet op, Hvor Tampene skal springe Paa min og paa din Krop; Thi fik jeg Spekelering,

For ey at komme der,

At sige vor Handtering Saadanne, som den er.

3. Ja Lars min Mosters Else Ved Boel hilste mig,

Jeg skulde Æren frelse

For mig saavel som dig, Og sige du var Nisse,

Og jeg hialp dig der i, Saa bleve vi til visse

For Straf nok begge fri.

4.

Jeg har og sagt det samme;

Bekiendt vor hele Kram; Men veed du Præstens Amme Har sagt, at vi faaer Skam, Saa og Jens Skoleholder,

Du veed nok han er lærd, Han siger sligt forvolder

De Folk en Fandens Færd.

5

5. Og Peer, som gaaer paa Krykke, Han soer i Kroen paa,

At vi faaer en Ulykke, Skersanten ligesaa Soer paa halvtydske Eeder,

Vi skulde holde Trop, Gleich viel, Jens, Povel, Peder Bør hænges alle op.

6.

Niels Jensens Kones Søster Har hørt det bliver got, Men Niels i Udbye-Øster

Har sagt, at Skam og Spot Vil blive vor Belønning

For vores Hurlumhey,

Dog Jens i Øster-Rønning Han vil dog meene Ney.

7. Dog hvem kan derpaa stole,

Thi Sognefogdens Knud Saavel som Præstens Ole Har sagt, det galt faldt ud, Vi Æren maa forlise,

Vi ere om en Hals,

Det seer man af den Viise,

Der bydes nu til Fals.

6

8. Vi bliver vist nok pidsket,

Det blive vil vor Dom, Min Farbroer har mig vidsket I Øret lidt derom,

Ja Lars jeg hørte mere,

Da jeg nu stod paa Luur, I det min Pung var nere Paa denne Fangemuur.

9.

De sagde: Disse Kale

Faaer Bødlen nok i Kløer, Han vil nok Panden male, Naar Rykken først er møer, Den lille pige Bente,

Hun slipper nok med Riis, Det bliver hendes Rente Paa en slags Børneviis.

10.

Skildvagten Halvtydsk svarte:

Das blyven och sodan,

En anden os beklagte,

Og altsaa er det san,

O! Bee og Bok, jeg græder, Du Mette ligesaa,

Men Præsten os nok ræder, Som kan til Kongen gaa.

7

11.

Jeg taber Maal og Mæle,

Gid jeg var i min Graf, Vi vil for Kongen knæle.

Og bede Straffen af,

Her maa subilieres

Frem med en Bomrial,

Og den kan best kreperes Af Søren Korporal.

12.

Ney, Lars, det hielper ikke,

Nys hørte jeg de Ord Af en Mosø, din Strikke Er alt til Halsen giord, Mosøen gik paa Volden

Med Snorer paa sin Hat, O Mette, see hvor Kolden Den herved tog mig fat.

13. Jeg seer den dig antaster,

Det er den onde Ting,

Her Peber er fra Faster,

Som og er got for Sting, Lidt gammel Øl med Pryssing Er got at svede paa,

Hæng ned din Pung med Hyssing, Du kan en Skilling faa

8

14.

Ja Mette, hvad det andet Angaaer iblant os to,

Vi talte om paa Landet,

Saa er det, ka jeg tro, At sige paa de Maader,

Ey meer at tænke paa, Hvorfore jeg dig raader,

Det reent af Tanker slaa.