Afbildning paa det Kongelige Danske Tall-Lotteries Trækning, tilligemed Tabeller over de i Kiøbenhavn og Altona udkomne Nummere. [Træsnit.]

Kiøbenhavns Trækning.

Afbildning paa det Kongelige Danske Tall-Lotteries Trækning tilligemed Tabeller over de i Kiøbenhavn og Altona udkomne Nummere

(Tallotteriet i Altona kom til Fuldkommenhed en Maaned førend det Kiøbenhavnske, deraf kommer Forskiellen imellem begge Stæders Trækningsdage, saa at Altona har til Aarets Udgang 48, men Kiøbenhavn kun 43.)

Kiøbenhavn, 1773.

2