Drømmebog for de som spille i Tal-Lotterie. Af det Italienske.

Drømmebog for de som spille i Tal-Lotterie.

Af det Italienske.

Kiøbenhavn, 1774.

Trykt hos M. Hallager, boende paa Nørregade No. 245.

2

Anmærkning.

Uden at indlade os i nogen Undersøgelse om Aarsagen til Drømme, og hvorvidt man kan og bør stole paa dem, ville vi blot sige: At nærværende Drømebog har sin Oprindelse fra Italien ligesaavel som Tal-Lotteriet. Man har tilføiet den en Anviisning, hvorefter Tal kan vælges paa enhver Drøm. Elskere af Drømmes Udtolkning og Tal-Lotterie kan herved lige saa snart komme til en Quaterne, som ved at gribe Tal i Collecteurernes Maskiner eller Lykkepotter.

3

Drømme. 1) Solen. 2) Natvægterne.

3) Fad, Viin og Kielder.

4) Stierne og Cometer.

5) Begravelser.

6) Maane.

7) En Hund, og en Biørn, eller Biørninde.

8) Et Par Saxe.

9) Det berømte franske Rovdyr.

10) En Kanone og Kugler.

11) En Musefelde.

12) En Hattemager, 13) En Lysestage. 14) En Slange.

4

15) En Vindmølle.

16) En Møller naar han maler. 17) Fred.

18) En Musikus.

19) En Brændehugger.

20) En Bager.

21) En Barbeer.

22) En Vaabensmed.

23) En Hiord af stor Qvæg.

24) En Bedrager.

25) Et Spitsbuberie.

26) En Tater og en Stiernekyndig.

27) En Spinderske.

28) En Skræder.

29) En Felt- eller Krigs-Leyr.

30) En Muurmester.

31) En Meelmand.

32) En Skildvagt.

33) Et Skib.

34) En Soe.

35) En Guldsmed.

36) En Apotheker.

37) En Skoemager.

38) En Skiønne Raritets Kræmer.

39) En Gallie.

40) Et Herberge.

5

41) En Fisker.

42) En Hest

43) En Jomfrue i et Vindue.

44) Et Embede.

45) En Vaskekone.

46) En Bonde.

47) Et Taarn.

48) En Fegtemester.

49) Kierlighed.

50) En Kiempe.

51) En Kareth.

52) En Urtegaardsmand i Haven.

53) Et Huus.

54) Sovende Oxe.

55) En Tigger.

56) En Esel.

57) En Skiefer.

58) En Jagt.

59) En Blomst.

60) Flinter og Pistoler.

61) En Jæger, naar han har skudt.

62) En Bogtrykker.

63) Træer og Græs.

64) En Staldkarl.

65) En Kat.

66) En Syekone.

6

67) En Brønd.

68) En Broe.

69) En Nattergal.

70) Et Slot.

71) En Giede.

72) Et Kaffe-Huus.

73) Et Hospital.

74) Et Postbud.

75) En Jøde.

76) En Sygdom.

77) En Dommer.

78) En Isenkræmmer.

79) En Mynt.

80) En Courier.

81) En Tempel.

82) En Urtekræmmer.

83) Frugt.

84) En Kirke.

85) Skarpretter.

6) En Skuffe.

87) En Kandestøber.

88) En Blikkenslager.

89) Misundelse.

90) Lykken.

7

Andre Drømme. 30 Aaben 45 Aabenbar 51 Aabenbarelse 1 Aabenbaring 71 Aabenhiertet 29 Aaben Himmel 59 Aaben Mark 4 Aabner 81 Aadsel 19 Aand 33 Aande

12 Aar og Dag 41 Aarvaagenhed 11 Aasyn

6 Abbed 90 Ablat

13 Accise

84 Accorderer 21 Adelskab 15 Adelsmand 17 Adgang

89 Adlyde 31 Admiral

90 Admiralskib

3 Adskille

18 Adsplitte 63 Adstadighed 82 Advare

55 Æbler 39 Æblekræmer 2 Ædende Vahre 12 Æde

44 Ædru

31 Ægtemand 25 Ægtefolk 10 Ægteseng 16 Ældgammel

45 Ældre

9 Ængstelig

4 Ærbarhed 56 Ærbødighed 41 Ære

89 Pærer 89 Ærinde 29 Ærerørig 48 Æresbeviisning 50 Ærestøtte

19 Æretitel

8

15 Ærgierrighed

1 Ærlig 61 Ærlighed

13 Ærter

51 Afbeder 64 Afbilder

16 Afbider 69 Afbryder

15 Afbræk 61 Afbryde 34 Afbanke

30 Afdeele 7 Afdrage

11 Affald 81 Affælde 33 Affærdige 19 Affekt

31 Affile

22 Affødning 87 Afgaae 43 Afgang 50 Afgift

17 Afgnave 66 Afgrøde 41 Afgrund

18 Afhandle 52 Afholde 40 Afhuggge 45 Afkoge

12 Afkom 3 Afkorte 19 Afkrog 38 Aflade 51 Af Lave 44 Afmaale 25 Afmagt 61 Afmale 74 Aspine

16 Afplukke

29 Afrense 18 Afrette

30 Afridse 5 Afrive

57 Afsætte

3 Afskaarne Negle 34 Afskaffe

13 Afskave

4 Afskeed 1 Afslide

14 Afstikke 41 Aftærske 89 Aftale 24 Aften

17 Aftenstiernen 58 Aftiene

23 Aftoe 61 Aftørre 25 Aftrykke

9

1 Aftvinge 28 Afvælte

88 Afvænne 4 Afværge

84 Afvei 7 Afvise 63 Afviske 11 Agerreen

19 Agermuus

89 Agte

35 Agtpaagive 43 Agtsom 27 Albue 10 Alderdom 55 Alfarvei 83 Allarm 20 Allehaande 3 Allevegne 82 Almisse 77 Alvorlig 79 Amager 66 Amindelse 10 Amme 22 Andensteds 43 Andrik

20 Anfald 13 Anfegte 57 Anføre 75 Angaaer

90 Angenem 47 Angest 74 Angivelse 9 Angive 65 Angribe 53 Anhang 90 Anker 1 Ankertov 47 Anklage 81 Anklager 39 Ankomme 21 Anlande 74 Anlegge 8 Anledning 85 Anmælde 14 Anmærke 77 Anmode 84 Annamme 19 Anordne 39 Anrette 24 Anrøre 90 Anseelse 20 Ansee 71 Ansigt 30 Anslaae 83 Anslaq 14 Anskrig 30 Anstaaer 24 Anstifte

10

49 Anstille 72 Anstød 10 Anstryge 29 Antage 85 Antal 90 Antaste 34 Antænde 81 Antegne 28 Antræde 35 Antreffe

19 Anvende

20 Anviisning 1 Apotheker

44 Baad

19 Baadsmand 56 Baadstage

11 Bade

5 Badstue 54 Bæk 27 Bændler 59 Bænk 81 Bær 22 Bære

45 Bærme

11 Bagbinde 21 Bager 90 Bagest

37 Appetit

28 Ar

15 Arbeide 77 Arbeide ved Lys 13 Arbeidsløn 55 Arkpapir 90 Arresteret 8 Artig 71 Arveløs 51 Arving 6 Aske 82 Avind 53 Avlsgaard

B.

17 Baghuus 43 Baglast 57 Bagtalelse 50 Bagstue 86 Bakke 77 Bakkelse 1 Bange

29 Banghed 39 Bark

24 Barmhiertighed 17 Barnefødsel 29 Barnesvøb 11 Barselkone 89 Barselseng

11

37 Bebinde 83 Bede 21 Bedrage 33 Bedrøve 89 Bedrøvet 15 Beesk 39 Befalde

1 Befale 25 Befatte 31 Befænges

9 Befæste 74 Beflitte 47 Befordre

89 Beføre 19 Befrie 31 Befrygte 40 Begaae 59 Begave 78 Begiære

7 Begive sig 18 Begræde 80 Begravelse

8 Begrave 33 Begribe 30 Begyde 85 Begynde 32 Behage 18 Beholde

90 Behøve

61 Behøvle

4 Bejae

43 Bejamre 88 Beile 54 Bekiende

29 Bekiendt blive 71 Beklæde 23 Beklage 64 Bekomme

21 Bekoste 17 Bekostning 37 Bekræfte

8 Bekrige

11 Bekymre sig

42 Belade 12 Belee

81 Beleiring

44 Beligge

22 Bemægtige 70 Bepryde

9 Beramme 20 Berede sig 41 Berider 67 Beride 54 Bernsteen

43 Berømme 60 Berøve

5 Berygte 15 Befaae

12

48 Besegle 11 Beseile 1 Beseiling 39 Besidde 72 Besinde 4 Beskierme 41 Beskikke 48 Beskrive 34 Beskue 15 Beskylde 10 Beslaae 70 Beslutte 83 Besmitte 1 Besmøre 20 Besnære

87 Besøge 30 Bespotte 41 Bestænke

74 Bestandighed

39 Bestiele 28 Bestille

40 Bestrøe 9 Bestyrtse

11 Besvære

88 Besværlighed 19 Besvime

24 Betænke 48 Betakke 1 Betale

19 Betiene 7 Betinge 80 Betle 19 Betrække 24 Betragte 43 Bieffe 90 Bielde 29 Bierg 17 Bibliothek 43 Bide 19 Bidsel 34 Bie, Insect

63 Biekage

17 Bie, tøve 39 Biesværm

64 Bifalde 48 Billede

65 Billighed 47 Binde

11 Bindehund

18 Bismer 13 Bitter

5 Blaat Øie 17 Blæg 34 Blækhorn 15 Blæse

68 Blæst 24 Blakket

69 Blive

13

16 Blodigle 36 Blommer 49 Blomster 43 Blomstre 16 Blød 36 Blødgiøre 51 Blødsøden 1 Blufærdig 11 Boepæl 54 Bordyre 90 Borgemester 16 Borgerskab 39 Bortflytte 51 Bortgifte 25 Bortkaste 6 Bortsælge 88 Bøder 84 Bødker 31 Bøie 23 Børste 77 Brænde 15 Brede 11 Brev 40 Bringe 21 Briste

61 Broute

3 Brødsmule

82 Brødre

19 Brøndvand 41 Brudesmykke

40 Brud

11 Brudgommen 39 Bryllupsvers 89 Bryst 43 Bugvee

4 Bukke 87 Buldre 15 Bulne 38 Bundfald 50 Bussemand

48 Buxer 34 Byde

1 Byesvend

83 Bygbrød 64 Bygge

41 Byggryn 32 Byld

49 Bylt 61 Bysse

2 Bytte

C.

4 Caffe 88 Canaille

47 Cammerat 14 Cancellie

14

23 Capellmester 20 Caper 18 Captein 47 Citron 1 Commandant 90 Commandere

35 Daane 62 Daare 84 Dadle

89 Dække Bord 17 Dæmpe

1 Dagligstue 31 Dam 69 Damper 9 Damspil 34 Danne 19 Danse 47 Davre 4 Dele 55 Degger 13 Deilighed

90 Deinetrug 87 Demant 49 Dievelinde

3 Digte 15 Disputere 8 Doble

12 Comoedie 11 Compagnie 48 Commissaire 31 Courier 1 Curere 78 Cuur

D.

31 Documenter 8 Domhuus 43 Dovenskab 11 Døden 54 Døde 1 Dødes Been 7 Døe bort 81 Dømme 39 Dør 60 Draabe 41 Dragen Kaarde

19 Dragun 45 Dreie 37 Drikke

70 Drikkegilde 21 Dristighed 88 Drivekølle 18 Drive 35 Drive paa

20 Drukken 70 Drukkenskab

15

48 Dryppe 20 Duehuus 36 Duer intet 88 Dueslag 57 Dumdristighed 43 Dverg 30 Dybet

17 Ederkop 27 Edikekrukke 49 Eenøiet 22 Efterabe 35 Efterfølge 83 Efterkomme 71 Efterleve 29 Eftermæle 75 Eftermand

6 Efterregne

18 Eftersætte 25 Eftersagn 33 Efterstræbe 42 Eftertals

53 Eftertragte 65 Eftertryk 89 Egerne 3 Egetræe 78 Egge op 4 Eis

77 Dybsindig 14 Dydig

78 Dygtighed 81 Dynge

7 Dyppe 2 Dyrke

24 Dysse i Søvn

E.

11 Eiendom 19 Eiermand 28 Elskovs-Vise 37 Emmer 90 Ende 62 Enebær 1 Enfoldig 45 Eng, knap 53 Eng, Mark

10 Enige

61 Enighed 70 Enke 1 Enkemand 4 Enroullere 39 Entre

11 Erholde 43 Erindre sig 50 Erobre

57 Exeqvere 7 Excellent

16

F. 1 Faae Tænder 18 Faar

25 Faarekylling 32 Fadder 50 Fæhund 41 Fædreneland 58 Fælde Træ 65 Fædme 77 Fændrik 48 Fængsel 55 Færgemand 7 Fæste 72 Fæstemand 27 Fæstepenge

17 Fæstensøll

33 Fæste sammen

2 Fæstning 14 Fakkel 21 Falbyde 23 Falde

40 Falde ned

10 Falde paa Knæ

11 Falsk

18 Falskhed 39 Familie

40 Fane 80 Fange 6 Fangefoged

16 Fanger an 22 Fantasere

43 Fantast 53 Farbroder

60 Fare

70 Fare forbi 14 Fare ilde 8 Fare vild 11 Farmoder 18 Fartøi 28 Farve

44 Faste

73 Fastelavnsløben 14 Fastelavnsbolle 8 Fastende 11 Faster 19 Fattigdom

61 Favne 40 Feber

46 Fieder 58 Fedes

47 Fegte 88 Feie 43 Feil

17 Feile 49 Feltslag 90 Felttegn 30 Fetter

17

39 Fieleboe 70 Filt 27 Filteklokke 21 Fiske 13 Fiskedam 1 Fit 42 Flaae 58 Fixere 85 Flæbe 37 Flagskib 44 Flane 63 Flaske 76 Flaskefoer 75 Flattere

7 Flesk 13 Flintestene 25 Flode

53 Flok

51 Flod

6 Florere 33 Fløde

7 Fløyel 1 Flyde

8 Flye

11 Flyndre

3 Flytte 8 Flyve

36 Flyveblad

4 Fnyse

12 Fordre

71 Fod

17 Fodblad 76 Foer 48 Foragte 39 Forandre 27 Forarge

72 Forarme 61 Forbande

3 Forbarme 14 Forbause 9 Forbedre

13 Forbierg 31 Forbigaae 86 Forbittre 71 Forblive

6 Forbyder 11 Forbygge

18 Forbytte 33 Forderve 78 Fordanser 37 Fordøie

7 Fordømme 21 Fordrage 33 Fordre 88 Fordrive 41 Fordunkle

17 Forebygge 29 Forene

B

18

33 Foregaae 80 Forekaste 52 Forskrive

47 Foretage 77 Forfærdes

1 Forfærdige 19 Forfalske 24 Forfatte 57 Forfegte 80 Forflytte

21 Forføye 63 Forfølge 12 Forføre

22 Forfremme 36 Forfriske 66 Forfryse

48 Forfile 7 Forgaae

14 Forgiette 42 Forgift

65 Forgiøre 58 Forgive 82 Forglemme

34 Forgribe sig 55 Forgroe

66 Forgylde 50 Forhædt 34 Forhammer 84 Forhandle

14 Forhexe 20 Forholde 3 Forhøye 78 Forhørt

24 Forhutle 30 Forhugge 42 Forjætte

26 For i Spidsen 44 For i Veien 61 Forkaste

25 Forklare 37 Forklejne 41 Forkorte 39 Forkynde

7 Forlade 11 Forlænges 55 Forliebes

17 Forlige

18 Forlise 90 Forlover 30 Forløfte 83 Forløse 47 Formand 53 Formilde 11 Formindske

9 Formørkelse 28 Formue 1 Formynder 87 Fornærme

19

66 Fornye 64 Forordning

33 Forpagte 44 Forpranger

14 Forraade

89 Forræder

2 Forringe 78 Forsagt 47 Forsamle 19 Forsee sig 81 Forsikre 84 Forsinke

1 Forskiere

10 Forskrækkelse 40 Forsmaae

3 Forsmægte 39 Forsøge

4 Forsølve 54 Forsømme 36 Forstander

8 Forstavn

11 Forstue 59 Forstyrre

15 Fortale

90 Fortænder

34 Fortale

1 Forplante 77 Fortryde 5 Fortvivle

63 Forvalter 48 Forvirre 73 Forvist Landet 41 Fouragere 17 Fødselsdag 35 Føl 52 Følelse

22 Følge Liig 84 Føre

90 Fraadse 21 Fraade 4 Frafalde 28 Fratage 81 Fredløs 75 Fregnet 61 Frembære 80 Frender 25 Fribytter

21 Frier 40 Frierie

26 Frisk 59 Frokost 10 Frossen 30 Frost

23 Frøer

27 Fruerhund 50 Fruerpige

1 Frugt

22 Frydeskrig

B2

20

51 Fryse

52 Fugle 53 Fuglebuur 74 Fuglesang 8 Fugtig 26 Fukseil

77 Fuld, drukken

11 Gaae 13 Gaae i Land 33 Gaae i Seng 88 Gaae i Skoele 92 Gaae om Bord 47 Gaae paa Grund 41 Gaae til Grunde

30 Gaae til Side 1 Gaard

76 Gaardskarl 15 Gaas

81 Gaasekraas

31 Gade 90 Gaffel 56 Galde 65 Galleris 87 Gallen 23 Gallie

71 Gangvogn

82 Gasse

64 Fuld Maane 9 Fuldskab 39 Fyldebytte 90 Fyrste 68 Fyrstinde 49 Fyrfad

73 Fyrsteen

87 Gavne 24 Geberder

74 Gedebuk 28 Gemak 92 General 37 Gesandt 46 Gevinst 54 Gierde 44 Gierne

1 Giest

3 Giestebnd

31 Gietter 53 Giftefærdig

81 Gilde 77 Giøgen

82 Giøre 4 Gispe

20 Give 51 Give sig 43 Give Afskeed.

21

11 Give løs 16 Give igien 29 Glad 36 Glands 43 Glarøyen 86 Glemme 14 Glide 6 Glindse 28 Gloe

18 Gloende 88 Glut

59 Gløde 61 Goderaad 43 Gøgle 35 Graad 27 Gradstok

19 Grændser 11 Græs

3 Græsgang 17 Græsgrøn

20 Græshoppe 1 Grassattes

40 Grave

90 Graver 79 Gravskrift 69 Grene 57 Gribe

46 Griis 24 Grine 13 Grov

2 Grød 17 Grøft 32 Grube

47 Grumhed 62 Grums

77 Grund 85 Guld

78 Guldkiede 71 Gulv

28 Gunst 60 Gulsoet 19 Gulerødder 26 Guarde 12 Guarnison 34 Gylpe 42 Gyse

H. 85 Haabe 57 Haand 75 Haandkløver 19 Haandklæde

88 Haandskrift 77 Haar 21 Handske 66 Hæfte

B3

22

44 Hægte 30 Hæl 54 Hænge 29 Hængler

11 Hæslig 24 Hævelse 80 Hævn 74 Hævne

12 Hage

60 Hagesmække 41 Hakkebræt 8 Halm 10 Hals

76 Halsbaand 68 Halshugge

16 Halsjern 33 Halte 19 Halvdød 49 Hamre 71 Handle 60 Hane 38 Harke

77 Harnisk 28 Harpe

17 Harsk Flesk 87 Hasselkiep 43 Haste

7 Hastværk 40 Have, faae

22 Have, Urtegaard 90 Havn 60 Havnefoget 1 Havre 37 Heed 14 Heftig 21 Hegle 68 Helde 34 Helgen 10 Helligaften 30 Helligdag 29 Helligholde

8 Henføre 15 Hengst 73 Henrette 47 Henslenge 32 Herold

75 Herremand 70 Heste

9 Hielp 80 Hielpe 41 Hierne

70 Hierte

71 Hidse Seil 34 Hidse Hunde 25 Hikke

56 Hilse 90 Hind 1 Hiort

23

27 Hiortetakker 45 Hitte 30 Hoffet 49 Hofmester 19 Hofte 81 Holde Kroe

1 Horehuus 37 Hornfisk 55 Hosebaand

5 Hoste 77 Hoved 24 Høe 11 Høestak

2 Høne

89 Høre

73 Høste

35 Jærn 71 Jævne 39 Jage 20 Jagt 7 Jagtskib 11 Jamre 66 Ihukomme 16 Ihielslaae

30 Iis

11 Ild

54 Ildebrand

87 Hudesløs 11 Hugge 13 Hunde 24 Hungre 22 Huus 3 Hurtig 81 Hvæsse 41 Hvalg 37 Hvede 19 Hvillinger 40 Hvile 64 Hvine 43 Hvirvelvitt 81 Hviste 85 Hykle 29 Hyrde.

I

40 Ildtang 31 Indfalds 82 Indføre 37 Ingive 50 Indgroe 18 Indkiøbs 6 Indknibe 11 Indlegge 70 Indplante 9 Indsætte 51 Indsee

24

18 Indsylte

22 Indvold 74 Infanterie 88 Jomfrue

7 Jomfrudom 78 Jorden

13 Kaabe 24 Kaad 5 Kaarde 29 Kabbeltov 16 Kage 83 Kakkelovn 42 Kalde

1 Kalk

23 Kalkbrænderie 15 Kalve

80 Kammerat 41 Kampesteen 14 Karpe

28 Karre 19 Kaste

2 Katteøyne 4 Kiedel

81 Kielderpige

8 Kieltring

24 Kiende

3 Kiereste

23 Jordegods 49 Jordemoder 11 Jordskielv 20 Jøder

49 Ister 17 Juleaften

K.

1 Kierling 41 Kilden

12 Kiøbe

63 Kiøbmand

18 Kiød

4 Kirke 40 Kirsebær

5 Klaae sig

13 Klæde sig paa

19 Klokker 53 Kløve Træ

24 Knapper 87 Knarke

1 Knibe

25 Kniv

52 Knivsmed 17 Knurre 22 Knuse 33 Kost 7 Kost, Føde 11 Kiøkken

25

9 Kiøbe

3 Kraber 28 Kradse 43 Krumme 50 Kruse 17 Kuffer 54 Kugle

1 Laane 81 Laar

4 Laas

11 Lade, Loe 90 Ladefoget 47 Lade

19 Lade i Stikken 56 Lax 33 Læge 11 Lægge 3 Lækkerbidsken

8 Længes 7 Lære

90 Læse

43 Lætte

2 Lagen

9 Lage 5 Lampe

44 Landløber 87 Lappe

29 Kul

89 Kunstkammer 81 Kurre 31 Kylling 2 Kyras 48 Kyse 10 Kysse

L.

80 Laste 49 Lave til

21 Laug 30 Leede 24 Ledike 38 Lee

1 Leervæg 29 Lee, grine

77 Lenderne 50 Leve got 12 Lide

78 Ligge 4 Liig

60 Liigfærd

20 Liigkiste 48 Liigtorn 17 Ligne 45 Lime

3 Lodse 1 Love

26

27 Løbe 33 Løfte 47 Løsne 8 Luft 24 Lufte 90 Lukke til 32 Lundstikke 64 Luus

12 Lure 60 Lund 9 Lyde 42 Lyse 81 Lyske 73 Lyve 64 Lyne 12 Lys

M

58 Mene

37 Megle 81 Merset 32 Mester

27 Meubler

11 Middelhavet 7 Minut 48 Mishage 80 Mishandle 13 Misunde

28 Modbør 59 Moder 47 Møde

5 Mulne 7 Mulme 83 Mund 80 Munddask 74 Muurmester

11 Maale

43 Maalløs 4 Male

28 Malke 8 Mad 10 Madike 7 Mæske 41 Mærke 36 Mætte sig 19 Mager 30 Malt

44 Mand 80 Mark 34 Marked

12 Martre 83 Maske 15 Masakrere

9 Meel

27

N 86 Nage 3 Naboe 5 Næse 25 Næseboer 81 Nævefuld 77 Nævne 33 Narre 30 Nedsætte

25 Ofre 30 Officeer 76 Oldemoder 39 Ombord 14 Ombeseile 38 Ombinde 74 Ombære 30 Ombyttte 19 Omfatte 28 Omgrave 69 Omkomme 17 Omringe 27 Omskiere

74 Omskifte

75 Omsvøbe 19 Omvandre

1 Omvinde

22 Nedsynke 54 Nedtrykke

43 Negle 7 Nikke

53 Nippe

3 Nøde 92 Nyegift

9 Nytaarsgave.

O.

14 Opæde 9 Opbinde

10 Opbygge 30 Opfylde 81 Ophæve

44 Ophidse 3 Opkaste

11 Opkomme 35 Oprøre

54 Opsige 19 Opskrive 21 Opsnappe

4 Optegne 33 Opspile 74 Optrække 80 Orgelverk 29 Ormstukken

28

1 Ost

70 Overdrage 49 Overskylle 3 Overspytte

84 Paaminde 8 Paaskrive 79 Page 19 Pægefingre

64 Pærler

1 Pærlestikker 22 Pakke sammen 31 Passe

76 Pebersvend 89 Penge 43 Pibe 71 Pidske 37 Pige 82 Pille 61 Pindsvin

7 Pine 30 Pladre

5 Pladske 58 Plage

88 Ovæg 22 Qvæle

51 Overstrøe 90 Oversvømme 24 Oxe

16 Oxekiød

P.

54 Pleie

30 Plyndre

33 Pløye

65 Pose

17 Posten

59 Potte

60 Pelse 25 Præst 21 Præst 31 Prale 57 Prange 78 Proviant 29 Prøve 84 Prygle 90 Pulver

8 Putter

61 Puste

18 Pynte 39 Pyramide

4 Qvæste 37 Qvæsthuset

29

40 Qvarteer 62 Qvarteermester 52 Qvidre

25 Raabe 87 Raade

8 Raadstuen 35 Raamelk 51 Række

69 Rage 55 Ragekniv 12 Ramme 78 Rang

81 Rangere 23 Rangle

9 Rappe

82 Rase 58 Raspe 19 Rave

70 Ravn 51 Rekrut 87 Reddiker 77 Rede Seng

1 Saae 25 Saare 6 Sadle

77 Qvinde

88 Qvist 74 Qvittere

R.

79 Rengiøre 83 Regiment 2 Regne

28 Reise 13 Rende 55 Ride 63 Ridse 71 Roer

29 Rodne 38 Room

5 Rose 21 Rømme 56 Røve 30 Rufferske 70 Rugbrød 86 Ruinere 35 Ruste 15 Ryge

89 Ryste

S.

55 Særk 53 Sætte

78 Sagte

30

59 Skiere 66 Skiermydsel

19 Skib 51 Skidne 53 Skifte 18 Skikke

20 Skille 50 Skimle 16 Skinne 57 Skipper 31 Skoven 73 Skrælle

1 Skræve

35 Skrige 27 Skrive 23 Skuldre 13 Skyde

36 Skylde 68 Slaae

7 Slaaer op 16 Slippe

2 Slutte 29 Smede 80 Smelte 12 Smør

8 Snee 20 Snegle 25 Snuble 52 Soldat

70 Salt

87 Salte

5 Salve 29 Samle 16 Samtykke

38 Sanke 63 Save

73 Savspaaner

1 Sax

59 See

6 Sende 28 Seng

52 Sengested 50 Sengeklæder

60 Sidde 78 Søe

39 Sigte 18 Sild

88 Sirup 73 Skaalde 13 Skaal 67 Skabe 35 Skade

2 Skaffe

7 Skamfere

61 Skieg

8 Skielde 15 Skielve 43 Skiende

31

15 Sulte 22 Sølv 11 Sønnekone 27 Sørge

21 Sørgekappe 81 Søster

35 Spænde 73 Spekhøker

65 Spilde 76 Spinde 85 Spinderok 37 Spise

T.

5 Tale

78 Tandpine 9 Tin

22 Tiene 71 Trampe 67 Tortere

79 Tude

66 Vagtstkib 27 Vand 89 Vander 76 Vantroe 60 Varme

8 Vei 22 Veie

52 Spørger 32 Springe 17 Spurre 87 Spytte 82 Staae 25 Stald 70 Stamme

81 Stampe 68 Stege 30 Stemme 20 Stiele 90 Stiffader

U.

22 Ubekiendt

83 Uld

63 Underskrive

52 Urter 15 Usel

17 Utroeskab 63 Utaalmodighed

V.

53 Vige 76 Viin

6 Viintapper 39 Vindue 20 Vinde 1 Vinter 16 Vogn

32

Ø. 23 Øll 34 Østers

80 Øren 56 Øverst 20 Øreqvist 38 Øvrigheds

Underviisning hvorledes man skal betiene sig af denne Drømmebog.

Tallene, som staaer for ved hvert Ord, er just de man skal tage paa sin Lotterie seddel i Anledning af enhver Drøm. For Exempel man drømmer: At man reder Seng, man slaaer da op i Bogen paa det Bogstav R. og der finder man

der Tall 77. Videre: En Søemand drømmer. At han kommer paa Vagtskibet, forflyttes til Admiral-Skibet, bliver Qvarteermester, og siden Officeer. Han slaaer da op efter Alphabetet, først det Ord Vagtskibet, der sees 66, siden det Ord forflytte, der finder han 80, derefter Admiralskiber, der sees for ved 90, og saa Qvarteermester, der staaer 62 og tilsidst det Ord Officeer, der har han 30. Altsaa tager han 30, 62, 66, 80, 90 paa sin Seddel, hvor ofte seer man ikke et Par Nuller, trækkes ud tilsammen, og han har da maaske en Ambe eller en Terne. Videre: En Pige drømmer: At hendes Kierreste slaaer op med hende og tager en anden Pige til sin Brud. Hun søger da i Bogen det Ord Kiereste, der finder hun 3, siden det Ord slaa op der seer hun 7, dernæst Pige der har hun 37, ogsaa tilsidst Brud, der er 40. Hun tager da 3, 7, 37, 40 og maaskee hun bliver mere lykkelig ved dem end om hun fik sin Brudgom. Af disse 3 Exempler, seer man lettelig, hvorledes man skal betiene sig af denne Bog, kuns dette er at erindre, at i Fald man paa en Drøm skulde faae et Tall 2 gange, saa tager man det som staaer oven for i Stedet.