Den italienske Tallvælgere, som opdager den i Genua hemmelige Kunst, ved hvilken, formedelst tvende Tærmnger, enhver kan fordeelagtig indsætte sine Penge i Tall-lotteriet.

Den italienske Tallvælgere,

som opdager

den i Genua hemmelige Konst, ved hvilken, formedelst tvende Tærninger, enhver kan fordeelagtig indsætte sine Penge i Tall-Lotteriet.

— — — —

Efter mange Liebhaberes Begiering oversat paa Tydst, og nu for Moroes Skyld

udgivet paa Danst.

Første Kast efter som Terningerne hver Gang falde.

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

De her under staaende Romertall fra II. til XII. betyder det andet Kast, som man her maa mærke sig.

IL. I UI. ! IV. | V. I vi. I VIL IVIII. I IX. I NX. I AL i All. I

o o

o o

O

o

o

o

o

o

o

C)

I.

D,

År,

4*

o

S.

6.

7-

o

9.

IO,

IL,

12.

0

13.

IA,

IZ.

IO,

0

i8>

IQ.

20.

o

DM

DD.

23»

24,

o

25.

6,

27.

28.

o

29.

O.

3i.

32.

o

35+

35

36.

o

37.

38-

39.

AO,

0

AT,

42.

43.

AA,

0

AS,

40,

47.

AS,

0

AO,

50,

17.134.! SL

52.

o

53.

54

55-

56.

0

57-

58-

59-

60.

0

61,

62.

63.

64.

0

OS.

66.

67.

OR,

0

69.

70.

71-

72.

73-

74-

75-

76.

0

77-

78-

79-

SO.

0

ST.

82.

83-

84-

o

85-

86-

12-

13

87-

88-

o

89-

YO.

I.

D.

o

3-

5-

6.

o

7-

8-

o

IO.

IL.

IL.

o

16.

l7i

i829.

ZO.

o

3i32-

33-

34-

o

IV.

20.

21.

DMI,

o

23-

24.

25-

26.

O

27-

28.

O

35-

36.

37-

38-

o

39-

40.

41-

42.

o

43-

44

40,

o

o

63.

47-

48.

49.

SO.

o

51.

52.

53.

54

64.

OS,

79*

SO.

SI,

82.

66.

o

67.

OR,

69.

7°*

o

o

55-

56-

57-

58-

0

59-

60.

61.

45* i 62»

7i.

72.

73-

Od*

SA,

O

85.

o

20,

o

87.

o

74.

o

75«

76i

77*

78>

o

o

o

80,

o

o

YO.

ro

ner

'3

C

S

3

ry

tf

o

s

G)

o

o

ry

o

De

o

ry

ro

CT

C*

Forklaring over Spillet.

Man betiener sig af to Tærninger, og kaster to gange, det første Kast søges i de to forreste Piller ved venstre Haand, det andet oven over i de der staaende Romertall, nemlig, saa mange det førfte Kaft føges i De to forrefte Piller ved venftre Haand, det i Rom r^ll stal mærke sig. Naar dette er steet, saa farer man med det første Kast lige hen til den Pille, hvorover o M, EU , s - EUA Tllan v,l besætt.

stamære sig. aar ee , faaet ved andet Kast, og finder da sammestæds dets Betydning. Dette sortfarer man indtil man har EUA mange Tall, som man v,l besætt^.

Trykt hos M. Hallager boende paa Nørregade No. 245.

2