Uddrag fra Poschernes Triumpf og Fiskebeensskiørternes Landflygtighed.

Østen om det Baltiske Hav ligger et Land, som jeg til alle Tider har elsket. Hoved-Staden vandes af de salte Bølger, og dog har mine Altere kundet brænde. Mit smukke Kiøn har holdet Borgemestere og Raad, Rigs Marsker og Skoeflikkere, Krigs Øverster og Magistre, galonerede Smaaherrer og Hyrekudske, Neptuni og Martis Sønner, ja endog Tilbederne i Minerva Tempel indtil de Skiægløse