Uddrag fra Poschernes Triumpf og Fiskebeensskiørternes Landflygtighed.

stolte Rommerske Feldtherre Antonius, og har jeg ikke ofte været i Stand til at sætte heele Europa i Lue. Jeg er bleven tilbedet fra Dronningen af riige Arabien og til Kielderpigen i Valbye Kroe; I Rom, saavelsom paa Øen Spraa. Men nu begynder man at ansee mig for en gammel Sibylla; man baade ærer og foragter mig. Hvor langt bedre havde det været mig, om jeg aldrig havde havt saadan Magt. Jeg vilde da intet have at savne, og intet at holde mig op over. Venus tørrede Øinene med sit Flors Tørklæde.