Uddrag fra Poschernes Triumpf og Fiskebeensskiørternes Landflygtighed.

Gudinde, sagde han til Venus, jeg hører I er fortørnet mod de Danske Fruentimre for deres Fiskebeensskiørter; men de ere uskyldige. Hvorledes skulle det kunde dømmes for Fiskebeensskiørtets Antagelse, som de allene har Eders egen Søn at takke for? — Hvad? min Søn! sagde Venus! ach det er aldrig mueligt. — Som jeg siger Eder, blev Mercurius ved, jeg kom nu nyelig fra et af de ypperste Huse i Hoved-Staden, der sad han ved en Frøkens Toilette og ridsede hende en Tegning af et gandske nyemedens Fiskebeensskiørt; Skrædersken blev hentet, Machinen syet, og Eders Søn bandt den selv om Frøkenens Hofter, roeste hendes fortreffelige Skikkelse, og sagde, at hans Moder aldrig var prægtigere klædt naar hun mødte ved Jupiters Hoff. Nu kan I vel