Uddrag fra En Dansk Patriots Betenkning over de ved Trykken udgivne Kommando-Ord for den Kongelige Danske Armee.

Længe overgik Danmark den Skam, at dens Soldater, dens Krigshære, bleve anførte i et fremmed