Claussen, Sophus Sophus Claussens lyrik Bd. 1: Naturbørn

SOPHUS CLAUSSENS LYRIK I-IX

Bd. I: Naturbørn og Mina

Bd. II: Pilefløjter og Trefoden

Bd. III: Djævlerier

Bd. IV: Danske Vers

Bd.V: Fabler

Bd.VI: Heroica

Bd. VII: Titania holdt Bryllup og Hvededynger

Bd. VIII: Lyrikoversættelser

Bd. IX: Utrykte digte. Andre digte. Registre

Hvert bind indeholder en efterskrift, der redegør for digtsamlingens baggrund, tilblivelse, modtagelse m. m., et noteafsnit med manuskriptbeskrivelse, varianter, kommentar, litteraturhenvisninger og en forkortelsesliste incl. en bibliografi.

Bd. I indeholder Selskabets forord og udgiverens forord, samt dennes beskrivelse af manuskripterne og teksten - og de tilgrundliggende tekstkritiske principper.

Bd. IX vil herudover rumme en tidstavle, registre over digttitler og førstelinier, addenda og en samlet efterskrift, der ser forfatterskabet i lys af den viden og de erfaringer, som arbejdet med den samlede tekst har givet stof til.