Wessel, Johan Herman J.H. Wessels Samlede Digte

Nulla regula sine exceptione.

Side 144.

Ligeledes et Impromptu i Norske Selskab efter et opgivet Thema.