Wessel, Johan Herman Da Chloe var i Kirke

DA CHLOE VAR I KIRKE.

Indgiv din Tiener, store Gud,
At han sin Præken ei for længe trækker ud!
Din Tiener sparer du en Hob af sin Umage,
Og vi des før igien vor Pige faae tilbage.