Wessel, Johan Herman I en Hof-Poets Navn

I EN HOF-POETS NAVN.

Hvo af jer Hofkrabater
Er Skyld, at de Cantater,
Som jeg for Eder malte,
Er ei endnu betalte ?
Jeg beder, efterdags
De maae betales strax.