Wessel, Johan Herman Jeg troer, jeg i en Bog har læst,