Wessel, Johan Herman Ringe og velmeent Ønske

RINGE OG VELMEENT ØNSKE

til Hr, Landsdommer Bartholin og Jomfrue Helt. I Anledning af deres Ægteforening.

Fra Brudeparrets Wen.

Man spøger nu med de Personer,
Som synge: i H a - stemte Toner;
Hvem der har Uret eller Ret,
Jeg veed ei, vil ei vide det;
Men veed, at, hvis man vil befale,
Jeg daglig tusind' Vers skal male,
Saa vælger jeg den Art med H a !
Jeg kommer ellers slet derfra.
Jeg mener H a ! med hvad tilhører;
Med dette Spænd man hastig kiører.
Men den, som Læs vil tage paa
(Den sunde Sands jeg kalder saa),
Han kiører ei saa langt om Dagen. -
Men nu er nok kiørt om med Smagen.

Mit Vers var blevet alt for kort,
Hvis den Indledning ei var giort;
Til den jeg valgte lidt om Smagen,
Blot af en Slump; see det er Sagen !

Gid du, og den, som giør dit Vel,
Maae naae fortiente varigt Held!

167