Wessel, Johan Herman Til Agent Holck

TIL AGENT HOLCK.

Agent Holck,
De Fattiges Tolk,
Sygekassens Patriarch!
Jeg dig sender her en Mark,
I det Haab, at Himmelen
Giver en Ducat igien.