Wessel, Johan Herman Lyksalighed (2)

LYKSALIGHED.

Lad Andre tænke, sige,
Guld giør os lykkelige;
Jeg fandt mit Himmerige,
Min Pige! i dit Skiød.