Wessel, Johan Herman Til Fru Walter

TIL FRU WALTER.

Du skienktes os af Himmelen,
Og fire Gratier der bleve,
Der sildig blive tre igien;
Til Nordens Ziir du længe leve!