Wessel, Johan Herman Ved en Vens Bortreise til Norge

VED EN VENS BORTREJSE TIL NORGE.

Snart du i elskte Land skal være,
Hvor først du aanded' Troe og Ære,
Hvor Mod og Godhed sammen boer.
Siig til vor Roes de norske Sønner:
At vi paa Landsmænds Dyder skiønner,
At vi dig evigt Venskab svoer.