Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra TIL MARIE MIN TROLOVEDE

Faderens i Himmerig
Var vi uden Mythe,
Før den Gode gav mig dig,
Gav dig mig i Bytte,
Gav i Brude-Gave os,
Al vor Syndighed til Trods,
Evigt Liv af Naade !