Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra TIL MARIE MIN TROLOVEDE

Troen, som det mindste Frø,
Der kan sees for Øie,
Skyder Krone under Øe
Over alle Høie;
Kiærlighedens draabeviis
Vander hele Paradis,
Blomstrer i Livs-Træet!