Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra TIL MARIE MIN TROLOVEDE

Som Blomsten paa Tuen,
Som Tonen i Skov,
Som Herregaards-Fruen
Med Ret og med Lov,
Som Disen med Runer,
Som Fruen med Luner,
Jeg tager dig heel som du er!