Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra TIL MINE KIÆRE BØRN

Havt jeg har, hvad Faa kun finde,
Hos en ægte Dannekvinde
Giennem meer end treti Aar;
Yndig som en Rosensblomme,
Tro og kiærlig var den Fromme,
Deelde blid fuldtrange Kaar !