Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra TIL MINE KIÆRE BØRN

I kan ei hans Lykke skatte,
»Moder« Ingen kan erstatte,
Iiskoldt er Stifmoders Navn;
Seer det dog, just nær ved Graven
Dyrebar er Støttestaven,
Meer end Guld en kiærlig Favn!