Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra RØNNEBÆKSHOLM I

Som Troen fast, som Haabet let,
Som Kiærligheden aldrig træt,
Hun da sit Kiød skal bære;
Som Kiærligheden aabenbar,
Saa fri, saa skiøn og soleklar
Marie min skal være!