Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra RØNNEBÆKSHOLM I

Det Øre, som med himmelsk Lyst,
Sig aabne lod af Herrens Røst,
Af Aanden giennembore,
Det være skal en Port saa prud,
Hvor sjungende gaaer ind og ud
For evig Engle-Chore!