Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra RØNNEBÆKSHOLM II

Dog, hvad sidder jeg og siger,
Hjerteklemt og hovedør,
Medens ind ad Døren kiger
Til mig Disen, som ei døer,
Smiler end fra Gudhjems Høie
Til mig giennem Fredriks Øie!