Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra RØNNEBÆKSHOLM II

Ordet, som alt Graaden stiller,
Kalder Engle-Smilet frem,
Ordet ham paa Læben spiller,
Tungen laller lærenem,
Vil, med Hjertet til sin Amme,
Snart sit første Ord udstamme.