Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra RØNNEBÆKSHOLM II

Og naar Bladet han fra Munden
Blæser med et Aandepust,
Da en Baun fra Hjertegrunden
Sees skal paa Høi opblust,
Kiendes let det skal paa Flammen
Hvad i ham er smeltet sammen!