Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra VALGDAGEN I KJERTEMINDE

DEN 21. Juni 1855 blev Grundtvig valgt til Folkethingsmand i Kertemindekredsen. I Dannebrog for den 13. Juli s. A. giver han følgende Beretning om Valget: