Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra KIRKE-SPEJL

Lad da Ragna-Roke komme!
Det er kun en Advents-Nat;
Thi naar Mortens-Dag er omme,
Lakker det mod Julen brat;
Paven skal forgaa med Tyrken
For den høje Røst i Ørken:
Jævner, baner Herrens Vej!