Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra TRØSTEBREV TIL DANMARK

Danmarks Freia! Vana-Dise!
Du vel to Gang tusind Aar
Kæmpet har med Langbeen Rise,
Tiest under bange Kaar;
Skal det endes nu saa ilde:
Freia vorder Jettens Frille?