Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra TRØSTEBREV TIL DANMARK

Danmark! gamle Skjalde-Moder,
Føder du ei Sønner fleer,
Som kan meer end efter Noder
Græde, naar Høitysken leer,
Ingen Skjalde, som kan gløde
For din Fremtids Morgenrøde!