Grundtvig, N. F. S. Uddrag fra TRØSTEBREV TIL DANMARK

I vor Brand-Olds Morgenrøde,
I den første Kejsertid,
Da alt Fællesskab uddøde
Under Brødres Kiv og Strid,
Dog omkap, som Fosser gjalde,
Danskens Priis sang dine Skjalde!